Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utredaren får nu ett mer preciserat uppdrag att lämna förslag till hur ett fortsatt samordnat stöd till de aktörer som arbetar med att stödja unga som varken arbetar eller studerar bör vara utformat, hur det bör bemannas och hur det bör följas upp. Stödet ska integreras som en ordinarie verksamhet på en befintlig myndighet. Stödet ska vara långsiktigt och i uppdraget ingår att föreslå hur och vid vilka tidpunkter som verksamheten ska utvärderas. I uppdraget ingår också att redovisa de kostnadsmässiga konsekvenserna av förslagen utredaren lämnar. Förslagen ska utformas så att kostnaderna ryms inom de 10 miljoner kronor som finns avsatta under anslag 12:3 inom utgiftsområde 17 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken. Utredaren ska vid behov lämna författningsförslag.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 4
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Dir. 2017:081
  • ISBN/Best.nr: 68717-081
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning