.
Samordnade insatser för klienter med villkorlig frigivning. Brå rapport 2020:20
  • Familjerätt
  • Straffrätt

Samordnade insatser för klienter med villkorlig frigivning. Brå rapport 2020:20

Utvärdering av Kriminalvårdens försöksverksamhet med inslussningsgrupper

21100

211 kr (exkl. moms)

Samordnade insatser för klienter med villkorlig frigivning. Brå rapport 2020:20

Samordnade insatser för klienter med villkorlig frigivning. Brå rapport 2020:20

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Kriminalvården har i uppdrag av regeringen genomfört en försöksverksamhet med inslussningsgrupper. Syftet är att underlätta klienternas återanpassning i samhället genom tidiga och samordnade insatser mellan frivård och lokala samhällsaktörer. Brå har, på uppdrag av regeringen, utvärderat denna försöksverksamhet. Målet är att bedöma om Kriminalvården skapat bättre förutsättningar för att minska återfall i brott, implementera inslussnings programmet nationellt samt ett lång siktigt och förbättrat inslussningsarbete.

Rapporten vänder sig främst till regeringen och Kriminalvården, men kan även vara av intresse för andra verksamheter som har kontakt med Kriminalvården och deras klienter. Brås förhoppning är att utvärderingen även utgör ett underlag för fortsatta diskussioner om hur arbetet med inslussningsgrupper kan utvecklas.