Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre
Socialdepartementet

Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre

– En redovisning av arbetsläget hösten 2013

10200

102 kr (exkl. moms)

Rapporten redovisar kortfattat läget och det planerade fortsatta arbetet i uppdragen om samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre.
Tryckt upplaga: