Samordnad utveckling för god och nära vård, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Samordnad utveckling för god och nära vård, tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: