Sammanställning av rapporterade fartygsolyckor samt personolyckor - svenska handels- och fiskefartyg
Sjöfartsverket

Sammanställning av rapporterade fartygsolyckor samt personolyckor - svenska handels- och fiskefartyg

5800

58 kr (exkl. moms)

Statistik med kommentarer till olyckor som inträffat under 1993. Bygger på rapporter från befälhavarna och på protokoll över sjöförklaringar samt på utredningar av Sjöfartsinspektionen och polisen.