Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Prop. 2015/16:008
Socialdepartementet

Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Prop. 2015/16:008

7600

76 kr

Regeringen bedömer att bestämmelser om vem som ska utse ordförande, andra ledamöter och ersättare i HSAN samt kvalifikationer för att kunna utses som ordförande, andra ledamöter och ersättare bör regleras i förordning i stället för i lag.Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Produktdetaljer: