Sammanfattning av Konsekvensutredningarna
Utrikesdepartementet

Sammanfattning av Konsekvensutredningarna

8000

80 kr (exkl. moms)

Innehåller de sex konsekvensutredningarnas sammanfattningar och förteckningar över de olika utredningarnas sammansättningar.

Ingår i UD:s serie av s.k. grönböcker.