Samlad kunskap - stärkt handläggning. SOU 2017:25.
Socialdepartementet

Samlad kunskap - stärkt handläggning. SOU 2017:25.

Betänkande från Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada

55000

550 kr (exkl. moms)

Syftet med översynen är att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Därtill har utredningen haft i uppdrag att se över och förtydliga vissa försäkringsregler.

De mest väsentliga förslagen i betänkandet rör:
 • Försäkringskassans behov av tillgång till kunskap
 • Stöd för bedömning och beslut i ärenden om arbetsskada
 • Behov av ny forskning om arbetsskador
 • Prövning av rätt till livränta
 • Rehabilitering och rehabiliteringsersättning
 • Förtydligande av den så kallade undantagsbestämmelsen
 • Förändrat regelverk kring smitta
 • Indexering av arbetsskadelivränta

Särskild utredare: Ingrid Petersson
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 433
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:025
 • ISBN/Best.nr: 978-913824585-9
 • Ämnen: Arbetsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor