Samlad kunskap - stärkt handläggning. SOU 2017:25.
Socialdepartementet

Samlad kunskap - stärkt handläggning. SOU 2017:25.

55000

550 kr

Syftet med översynen är att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Därtill har utredningen haft i uppdrag att se över och förtydliga vissa försäkringsregler.De mest väsentliga förslagen i betänkandet rör:
  • Försäkringskassans behov av tillgång till kunskap
  • Stöd för bedömning och beslut i ärenden om arbetsskada
  • Behov av ny forskning om arbetsskador
  • Prövning av rätt till livränta
  • Rehabilitering och rehabiliteringsersättning
  • Förtydligande av den så kallade undantagsbestämmelsen
  • Förändrat regelverk kring smitta
  • Indexering av arbetsskadelivränta
Särskild utredare: Ingrid Petersson
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: