.
Samhällstjänst

Samhällstjänst

Dagens situation och framtida möjligheter

14300

143 kr (exkl. moms)

Samhällstjänst

Samhällstjänst

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Arbetsplatserna räcker inte till!

Varje år döms över 6 000 personer till samhällstjänst, dvs. oavlönat arbete som alternativ till fängelse. Här presenteras en utvärdering av samhällstjänsten och även en jämförelse med motsvarande påföljd för yngre brottslingar, ungdomstjänst.
Av studien framgår att frivården har fått allt svårare att hitta arbetsplatser till de dömda. Problemen har ökat i takt med att antalet som döms till samhällstjänst blir fler, liksom antalet ungdomar som döms till ungdomstjänst.
De intervjuade representanterna för frivården efterlyser ett större ansvar från kommunerna, särskilt när det gäller klienter som har missbruksproblem eller dömts för t.ex. våldsbrott.

Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.