.
Samhället och de unga lagöverträdarna
  • Socialrätt

Samhället och de unga lagöverträdarna

Lars Clevesköld
Planerad utgivning under maj 2024.
0
Samhället och de unga lagöverträdarna
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I verket beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolens dom har verkställts.

Sedan föregående upplaga har ändringar gjorts i den lagstiftning som gäller ungdomar som misstänks för att ha begått brott. Nya tvångsåtgärder har möjliggjorts och reglerna om strafflindring för unga myndiga brottslingar har förändrats. Även andra ändringar och tillägg i boken har gjorts, bland annat till följd av nya JO-beslut, liksom laghänvisningar.

Verket vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän som i sin dagliga verksamhet i nämnder och förvaltningar ställs inför frågor som gäller brott av unga men också till statliga myndigheter som ska ta befattning med unga lagöverträdare. Verket är även avsett att vara ett hjälpmedel för dem som i sin utbildning behöver sätta sig in i de regler som gäller då en ung människa har – eller misstänks ha – begått ett brott. Den kan även vara av intresse för enskilda som vill få en inblick i hur samhället reagerar mot ungdomskriminaliteten.