Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Ds 2015:39.
Försvarsdepartementet

Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Ds 2015:39.

20000

200 kr (exkl. moms)

Regeringen undertecknade i septemer 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Regeringen undertecknade också det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet PFF SOFA (avtal mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor). Såväl samförståndsavtalet om värdlandsstöd som det kompletterande tilläggsprotokollet förutsätter vissa författningsändringar innan de kan godkännas. Promemorian föreslår att avtalen ska godkännas och att det görs ändringar i ett antal lagar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalen.
Teckna stående order på Ds från Försvarsdepartementet!