.
Samfälligheter

Samfälligheter

Tommy Österberg

Handbok för samfällighetsföreningar

53600

536 kr (exkl. moms)

Samfälligheter

Samfälligheter

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 13
  • Omfång: 228
  • Utgiven: 2023
  • ISBN: 9789139028109
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Författare: Tommy Österberg

Om boken

Denna handbok ger på ett lättöverskådligt sätt information och vägledning vid förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar, gemensamma trappuppgångar, sopanordningar och andra samfälligheter samt servitut. Boken ger bl.a. svar på följande frågor:

• Hur bildar man en samfällighetsförening?

• Hur bestäms vad en samfällighetsförening får syssla med?

• Hur ska styrelsen bedriva sitt löpande arbete?

• Hur leder man bäst en föreningsstämma?

• Vilka ekonomiska regler gäller?

• Vilka skatteregler finns?

• Vilka försäkringar behövs?

• Hur avgörs tvister mellan delägarna om förvaltningen?

Dessutom har boken ett avsnitt som redogör för intressanta rättsfall som visar hur domstolarna har hanterat tvister av skilda slag.

Samfälligheter är i första hand tänkt som ett hjälpmedel för en samfällighetsförenings styrelseledamöter och medlemmar, men även för andra som kommer i kontakt med samfälligheter.

Den trettonde upplagan har uppdaterats så att lagtext och tillämpningsfrågor, som uppkommit i det praktiska arbetet eller som har avgjorts av domstolarna, är aktuella till den 1 januari 2023.