Sambolagen m.m.
Wolters Kluwer

Sambolagen m.m.

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Detta är en klassisk kommentar som behandlar sambolagen och dess olika paragrafer och till dem anknuten rättspraxis. Eftersom sambor saknar arvsrätt efter varandra innehåller kommentaren vidare ett kapitel om sambors testamentsbehov och om lämpliga utformningar av sådana testamenten. Därutöver innehåller kommentaren ett kapitel som behandlar ersättningskrav mellan sambor grundade på förutsättningsläran, obehörig vinst och allmänna civilrättsliga skälighetsgrundsatser.Göran Lind, som är jur.dr och professor i familjerätt, har skrivit böcker och rättsvetenskapliga artiklar i svensk och internationell familjerätt och är på Norstedts Juridik en av författarna till Ärvdabalken. En kommentar samt Svensk familjerättspraxis. Han sysslar också med vidareutbildning av domare, advokater och andra praktiskt verksamma jurister som har uppdrag som bodelningsförrättare, skiftesmän och boutredningsmän.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga: