.
Sambolagen m.m.
  • Familjerätt

Sambolagen m.m.

Göran Lind

En kommentar

88500

885 kr (exkl. moms)

Sambolagen m.m.

Sambolagen m.m.

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Detta är en klassisk kommentar som behandlar sambolagen och dess olika paragrafer och till dem anknuten rättspraxis. Vidare kommenteras vissa paragrafer i äktenskapsbalken som är tillämpliga på sambor. Eftersom sambor saknar arvsrätt efter varandra innehåller kommentaren vidare ett kapitel om sambors testamentsbehov och om lämpliga utformningar av sådana testamenten. Därutöver innehåller kommentaren ett kapitel om äganderätt och samäganderätt som främst avser sambors egendom utanför sambolagen. Vidare innehåller kommentaren ett kapitel som behandlar ersättningskrav mellan sambor grundade på förutsättningsläran, obehörig vinst och allmänna civilrättsliga skälighetsgrundsatser. Jämförelser görs också med andra länders rättsliga lösningar rörande sambor.