.
Sambolagen : en kommentar
 • Familjerätt

Sambolagen : en kommentar

Göran Håkansson
66400

664 kr (exkl. moms)

Sambolagen : en kommentar

Sambolagen : en kommentar

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Karnov Group
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 204
 • Utgiven: 2016
 • Serie: Lexino
 • ISBN: 9789176105351
 • Ämnen: Familjerätt
 • Taggar:
 • Författare: Göran Håkansson

Om boken

Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen. I denna bok ges en juridisk kommentar till sambolagens bestämmelser. Boken innehåller en fyllig redogörelse för lagstiftarens intentioner med sambolagen och dess bestämmelser och för den rättsliga diskussionen kring olika tillämpningsfrågor. Högsta domstolens avgöranden rörande lagen refereras utförligt liksom ett stort antal avgöranden av hovrätterna. Vissa rättsområden utanför sambolagen berörs också, såsom frågor om samägande och om avtal mellan sambor samt vissa frågor vid en sambos död. Genom att det i sambolagen hänvisas till regler i äktenskapsbalken finns ett antal av dessa regler intagna i boken liksom att dessa reglers tillämpning i ett samboförhållande kommenteras. För att praktiskt belysa sambolagens bestämmelser finns exempel på avtal och andra rättshandlingar mellan sambor. Boken vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om samboförhållanden och om deras rättsliga betydelse. Även för andra som behöver orientera sig om sambolagen utgör boken en nyttig vägledning. Boken kan också användas i undervisningen för studerande vid universitet och högskolor och i andra sammanhang. Göran Håkansson har arbetat som domare och med lagstiftningsfrågor, främst familjerättsliga sådana inom Justitiedepartementet. Han har också bl.a. varit chefstjänsteman i Socialdepartementet och deltagit i och lett ett antal statliga utredningar.