Sambandet mellan väginvesteringar och samhällsutveckling - en kunskapsöversikt
Miljö- och naturresursdepartementet

Sambandet mellan väginvesteringar och samhällsutveckling - en kunskapsöversikt

10560

106 kr

Ifrågasätter om de stora väginvesteringar som redan beslutats behövs och om de ger några större positiva bidrag till den ekonomiska utvecklingen. Investeringar inom andra samhällsområden och på ny teknik kan ge bättre utdelning.

Produktdetaljer: