Samarbete i bolag
Norstedts Juridik

Samarbete i bolag

Om personbolag

29700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

297 kr (exkl. moms)

Författare:
Rolf Dotevall
Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag och enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt förvaltningen av verksamheten.

Vidare uppmärksammas bolagsmännens rättigheter och skyldigheter, ansvaret
för förbindelser, skadeståndsfrågor samt frågor om god och ond tro.
I boken behandlas också frågor som uppkommer vid internationella samarbetsavtal. I detta sammanhang uppmärksammas bl.a. de problem som rör valet av tillämplig lag. Framställningen är inriktad på svensk rätt. Utrymme lämnas även åt de rättsregler som gäller för personbolag i England, Frankrike, Tyskland och USA. Även personbolagsrätten i de övriga nordiska länderna beskrivs.

I denna tredje upplaga har texten uppdaterats och omarbetats.

Syftet är att boken ska användas i den akademiska undervisningen och utgöra
ett hjälpmedel för praktiker.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Rolf Dotevall
Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag och enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt förvaltningen av verksamheten.

Vidare uppmärksammas bolagsmännens rättigheter och skyldigheter, ansvaret
för förbindelser, skadeståndsfrågor samt frågor om god och ond tro.
I boken behandlas också frågor som uppkommer vid internationella samarbetsavtal. I detta sammanhang uppmärksammas bl.a. de problem som rör valet av tillämplig lag. Framställningen är inriktad på svensk rätt. Utrymme lämnas även åt de rättsregler som gäller för personbolag i England, Frankrike, Tyskland och USA. Även personbolagsrätten i de övriga nordiska länderna beskrivs.

I denna tredje upplaga har texten uppdaterats och omarbetats.

Syftet är att boken ska användas i den akademiska undervisningen och utgöra
ett hjälpmedel för praktiker.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga: