.
Samägd egendom
  • Förmögenhetsrätt
  • Familjerätt

Samägd egendom

Torkel Gregow

Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område

0
Samägd egendom
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Samäganderätt är en modern och praktisk företeelse som är vanligt förekommande. Rättsförhållandet mellan samägarna regleras av en mer än 100 år gammal samäganderättslag men för en begränsad krets finns 1989 års lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.

Framställningen innehåller en systematisk behandling av frågor rörande samäganderätt. Bl.a. analyseras frågor om när samäganderätt föreligger, om dold samäganderätt och om vad som gäller mellan samägarna, däri inräknat den viktiga rätten för en samägare att få hela egendomen såld. Även sakrättsliga samt processuella och liknande frågor behandlas, liksom principiella och andra övergripande frågor. Ett stort antal rättsfall diskuteras.

Samägd egendom vänder sig närmast till domstolar, advokater och andra som har att ta ställning till rättsliga frågor rörande samägd egendom men även till dem som har att hantera mera praktiska frågor.