Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar. Prop. 2014/15:96
Näringsdepartementet

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar. Prop. 2014/15:96

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås när det gäller elektroniskt lagrad information att Konkurrensverket ska få granska och ta av kopior av eller göra utdrag ur bokföring och andra affärshandlingar i verkets lokaler, om den som undersökningen genomförs hos samtycker till att informationen flyttas till verket. Denne ska ha rätt att följa de åtgärder som verket vidtar.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Produktdetaljer: