Sakrättens grunder
Norstedts Juridik

Sakrättens grunder

30000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

300 kr

Författare:
Göran Millqvist

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Denna sjätte upplaga av boken föranleds främst av ny rättspraxis från Högsta domstolen och några smärre nyheter inom lagstiftningen. Det har kommit flera viktiga och intressanta rättsfall under senare år som belyser centrala frågor inom sakrätten och insolvensrätten, dessa beaktas löpande i texten. En del ny litteratur har också kommit ut, som också beaktas. Avsikten har varit att beakta allt nytillkommet material inom området fram till utgången av 2011.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 234
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 978-913920607-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Göran Millqvist
Denna sjätte upplaga av boken föranleds främst av ny rättspraxis från Högsta domstolen och några smärre nyheter inom lagstiftningen. Det har kommit flera viktiga och intressanta rättsfall under senare år som belyser centrala frågor inom sakrätten och insolvensrätten, dessa beaktas löpande i texten. En del ny litteratur har också kommit ut, som också beaktas. Avsikten har varit att beakta allt nytillkommet material inom området fram till utgången av 2011.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga: