.
Sakrättens grunder
  • Förmögenhetsrätt

Sakrättens grunder

Göran Millqvist

En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom

41400

414 kr (exkl. moms)

Sakrättens grunder

Sakrättens grunder

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 9
  • Omfång: 276
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139023074
  • Ämnen: Förmögenhetsrätt
  • Taggar:
  • Författare: Göran Millqvist

Om boken

Sakrättens grunder ger en sammanhängande, aktuell överblick över ett bitvis ganska osäkert rättsområde. I boken tas upp de sakrättsliga tvistefrågorna kring godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt de insolvensrättsligt färgade borgenärsskyddsfrågorna. Besittning,
äganderätt, separationsrätt och förmånsrätt tas upp till behandling och begreppen sätts in i sina sammanhang.
Boken är avsedd som läromedel inom juristutbildningen men kan även användas på andra juridik- och handelsrättskurser. För den praktiskt verksamme ger boken en god överblick över sakrätten avseende lös egendom, särskilt när det gäller rättsutvecklingen under senare år, både inom lagstiftningen och i rättspraxis.
Denna nionde upplaga beaktar den utveckling av sakrätten som skett i rättspraxis under senare år. Flera viktiga prejudikat har kommit från Högsta domstolen som kastar en del ljus över de sakrättsliga frågorna och som också väcker nya frågor. Nytt material har beaktats fram till november 2020.