Sakrättens grunder
Norstedts Juridik

Sakrättens grunder

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Sakrättens grunder ger en sammanhängande, aktuell överblick överett bitvis ganska osäkert rättsområde. I boken tas upp de sakrättsligatvistefrågorna kring godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samtde insolvensrättsligt färgade borgenärsskyddsfrågorna. Besittning,äganderätt, separationsrätt och förmånsrätt tas upp till behandlingoch begreppen sätts in i sina sammanhang.Boken är avsedd som läromedel inom juristutbildningen men kanäven användas på andra juridik- och handelsrättskurser. För den praktisktverksamme ger boken en god överblick över sakrätten avseende lösegendom, särskilt när det gäller rättsutvecklingen under senare år,både inom lagstiftningen och i rättspraxis.Denna sjunde upplaga beaktar den utveckling av sakrätten somskett i rättspraxis under senare år. Flera viktiga prejudikat har kommitfrån Högsta domstolen som kastar en del ljus över de sakrättsligafrågorna och som också väcker nya frågor. Nytt material har beaktatsfram till oktober 2014.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Studerande
Digital upplaga: