Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. SOU 2016:94
Utbildningsdepartementet

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. SOU 2016:94

Betänkande från Att vända frånvaro till närvaro - en utredning om problematisk elevfrånvaro

47400

474 kr (exkl. moms)

Utredningen har identifierat följande primära problemområden:
 • Det finns brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande arbete och i arbetet med att förebygga frånvaro. Arbetet inriktas främst på åtgärder när frånvaron väl är ett faktum.
 • Det finns brister i närvaroregistrering, vilket innebär att frånvaro inte upptäcks eller upptäckts för sent.
 • Det finns brister i uppföljning och analys av frånvaro, vilket leder till att man ofta reagerar för sent på frånvaro.
 • Det finns en bristande kunskap om vad som främjar närvaro.
 • Det förekommer brister i kartläggningen av orsakerna till frånvaro, vilket leder till att det finns risk för att rätt åtgärder inte vidtas.
 • Det finns brister i samverkan mellan olika aktörer.

Utredningens förslag och bedömningar:
 • Tidig upptäckt och tidiga insatser vid frånvaro krävs för att hantera frånvaro framgångsrikt.
 • Utredningens förslag syftar till att tydliggöra skolans, huvudmannens och hemkommunens ansvar för att uppmärksamma och utreda frånvaro och att vidta åtgärder.
 • Utredningen föreslår bestämmelser som syftar till att skolpersonal, rektor, huvudmän och hemkommuner agerar tidigt och aktivt vid såväl giltig som ogiltig frånvaro så att elevens rätt till utbildning kan tillgodoses.

  Utredningen betonar att det behövs en enhetlig definition av problematisk frånvaro, vilket saknas idag.

  Särskild utredare: Malin Gren Landell

  Köp utredningen för komplett information!

  För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 503
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2016:094
 • ISBN/Best.nr: 978-913824546-0
 • Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning