Säkerhetsskydd
Norstedts Juridik

Säkerhetsskydd

41000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

410 kr (exkl. moms)

Författare:
Stefan Ryding-Berg
"Säkerhetsskydd. Bestämmelser om säkerhetsskydd för enskilda och för det allmänna" redogör för olika regler inom säkerhetsskyddsområdet. Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1996 har en avgörande betydelse för hur det allmänna, stat och kommuner, behandlar frågor som rör säkerhetsskydd. Den har i boken fått en traditionell lagkommentar. Även annan central lagstiftning som berör området behandlas såsom sekretess, skyddslagen, säkerhetsskyddet i riksdagen, straff för terroristbrott och tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.En stor del av boken innehåller också regler som tar sikte på säkerhetsskyddet för enskilda, vilket innebär att envarsgripande och vissa brottsbalksbrott får en detaljerad beskrivning. Till detta läggs också ett antal nyare rättsfall och beskrivning av grundläggande fri- och rättigheter som har stor betydelse för de områden som tas upp. Ett avsnitt behandlar allemansrätten och begränsningar i denna. Eftersom boken har ett omfattande sakregister kan den med fördel användas som en uppslagsbok.Boken vänder sig i första hand till den som ska tillämpa lagstiftningen på statliga och kommunala myndigheter och som behöver en fördjupning i vad som menas med säkerhetsskydd. En annan målgrupp är enskilda eller allmänheten som vill veta var gränserna för ett eget ingripande går.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 150
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913901908-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Stefan Ryding-Berg
"Säkerhetsskydd. Bestämmelser om säkerhetsskydd för enskilda och för det allmänna" redogör för olika regler inom säkerhetsskyddsområdet. Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1996 har en avgörande betydelse för hur det allmänna, stat och kommuner, behandlar frågor som rör säkerhetsskydd. Den har i boken fått en traditionell lagkommentar. Även annan central lagstiftning som berör området behandlas såsom sekretess, skyddslagen, säkerhetsskyddet i riksdagen, straff för terroristbrott och tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.En stor del av boken innehåller också regler som tar sikte på säkerhetsskyddet för enskilda, vilket innebär att envarsgripande och vissa brottsbalksbrott får en detaljerad beskrivning. Till detta läggs också ett antal nyare rättsfall och beskrivning av grundläggande fri- och rättigheter som har stor betydelse för de områden som tas upp. Ett avsnitt behandlar allemansrätten och begränsningar i denna. Eftersom boken har ett omfattande sakregister kan den med fördel användas som en uppslagsbok.Boken vänder sig i första hand till den som ska tillämpa lagstiftningen på statliga och kommunala myndigheter och som behöver en fördjupning i vad som menas med säkerhetsskydd. En annan målgrupp är enskilda eller allmänheten som vill veta var gränserna för ett eget ingripande går.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning, Studerande, Övrigt
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2016-09-07
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901908-4