.
Säkerhetsskydd vid upphandling
  • Offentlig rätt
  • Offentlig upphandling

Säkerhetsskydd vid upphandling

Ylva Söderlund

Analys, säkerhetsskyddsavtal och Sveriges säkerhet

Produkt-id: 6801800069286
ID: P000042787
Säkerhetsskydd vid upphandling
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Säkerhetsskydd vid upphandling är det första verket i sitt slag som vänder sig till både upphandlare och säkerhetsskyddsspecialister och som omfattar frågor som rör säkerhetsskyddad upphandling enligt säkerhetsskyddslagen, principer för säkerhetsskydd samt upphandlingslagstiftningen.

Verket vänder sig till alltifrån säkerhetsskyddschefer, säkerhetsskyddsspecialister, upphandlare, inköpare och jurister till chefer och beslutsfattare inom statlig och privat verksamhet.

I verket ges beskrivningar och förslag till lösningar på frågeställningar som uppstår när olika regelverk ska efterlevas inom ramen för säkerhetsskyddad upphandling. Verket berör frågor om vad som är Sveriges säkerhet, hur en säkerhetsskyddsanalys vid upphandling ska upprättas samt hur verksamhetsutövare ska resonera när krav på säkerhetsskydd ska avvägas mot upphandlingsrättsliga principer.

Författaren bidrar också med egna synpunkter på tolkningsproblem som uppkommer inom de olika lagstiftningarna samt redogör för förslagen till ändringar i säkerhetsskyddslagen, som träder i kraft 1 december 2021.

En utförlig och praktiskt orienterad genomgång av alla delar av säkerhetsskyddad upphandling, med betoning både på den viktiga säkerhetsskyddsanalysen och på utförandet och säkerhetsavtalet.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139312291.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000042787", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000427671", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Offentlig upphandling"], "subtitle"=>"Analys, säkerhetsskyddsavtal och Sveriges säkerhet", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1963", "id"=>"CT000001963", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ylva", "lastname"=>"Söderlund"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139312291", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-08-12", "publicerat_timestamp"=>1628726400}