Säkerhetspolitik
Norstedts Juridik

Säkerhetspolitik

Analyser och tillämpningar

42000

420 kr (exkl. moms)

Inititerat om begrepp, struktur och om problem i svensk säkerhetspolitik. En ny, vidare syn på säkerhetspolitik introduceras.Behandlar innehåll, strategier och synsätt på säkerhetspoltitik. Synsätten från det kalla krigets dagar präglar alltjämt det schema som i boken belyser säkerhetspolitikens komponenter och villkor.


Nya motsättningar och konflkter har dock uppstått. Globala nätverk spinns runt jorden mellan stater, grupper och individer. Sårbarheten i våra samhällen har ökat. Den 11 september 2001 har blivit en skrämmande symbol. Detta har bidragit till en ny, vidare syn på säkerhet och säkerhetspolitik, något som ägnas stor uppmärksamhet i boken. Med sammanfattning på engelska.


Professor em. Nils Andrén har varit verksam vid Försvarets forskningsanstalt och som styrelseordförande vid Utrikespolitiska Institutet. I författarskapet ingår även Maktbalans och alliansfrihet, 1996

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 224
  • Utgiven: 2002
  • ISBN: 978-913910550-3