Säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur; Föreskrift om ändring; (LVFS 2012:15) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:12
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur; Föreskrift om ändring; (LVFS 2012:15) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:12

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: