Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden. Ds 2017:65
 • Offentlig rätt
 • Försvar & Säkerhet
 • Kultur
 • Offentlig förvaltning

Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden. Ds 2017:65

9500

95 kr (exkl. moms)

Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden. Ds 2017:65

Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden. Ds 2017:65

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 40
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Ds 2017:065
 • ISBN/Best.nr: 978-913824736-5
 • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kultur, Offentlig förvaltning

Om publikationen

Föreslår att bestämmelser om offentlighet vid Sametingets sammanträden ska tas in i sametingslagen (1992:1433). Att ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträden i plenum och även har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse föreslås också bli reglerat i sametingslagen.

Vidare föreslås en särskild lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i Sametinget. Den omfattar både Sametingets plenum och sammanträden i styrelsen och i nämnderna. Den är uppbyggd på samma sätt som lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting. Slutligen föreslås en komplettering i lagen (1980:578) om ordningsvakter så att det även av den lagen framgår att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroller i Sametinget.
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!