Säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik, upphävande föreskrifter
Sjöfartsverket

Säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik, upphävande föreskrifter

5500

55 kr

Upphäver del A regel 1 och del B i bilaga 1 i Sjöfs 2002:17.

Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: