Säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik, föreskrifter. Del 1 och 2
Sjöfartsverket

Säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik, föreskrifter. Del 1 och 2

41000

410 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SJÖFS 2008:17 och SJÖFS 2008:48. Del A regel 1 och del B i bilaga 1 upphävda genom Sjöfs 2002:17.

Upph. och ersätter SJÖFS 2000:3. Föreskrifterna bygger bl.a. på 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 1974). Som bilagor ingår tillämpliga resolutioner och MSC-cirkulär (Maritme Safety Committee). Jfr EG-direktiv 98/18/EG med ändring 2002/25/EG.

Tryckt upplaga: