Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, upphävda föreskrifter
Sjöfartsverket

Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, upphävda föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: