Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändring avSJÖFS 1999:27
Tryckt upplaga: