Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter och allmänna råd
  • Offentlig rätt

Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter och allmänna råd

6300

63 kr (exkl. moms)

Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter och allmänna råd

Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter och allmänna råd

Om publikationen

Ändring av SJÖFS 1999:27.

Prenumerera på SJÖFS