Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter

5500

55 kr

Upphäver SJÖFS 1999:27.

Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: