Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter

4500

45 kr

Nya 3 a och 3 b §§ samt två nya bilagor.

Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: