Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 m eller mer, bekantgörande som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling; SJÖFS 2016:4
Sjöfartsverket

Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 m eller mer, bekantgörande som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling; SJÖFS 2016:4

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: