Säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi, föreskrifter
Riksskatteverket

Säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi, föreskrifter

1680

17 kr (exkl. moms)

Jfr prop. 1996/97:116.