Säker utveckling! SOU 2013:70. Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial
Miljödepartementet

Säker utveckling! SOU 2013:70. Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial

44700

447 kr

Nanomaterial har mycket stor betydelse för teknikutvecklingen. Men kunskapen om nanomaterialens effekter på människa och miljö är otillräcklig. Det behövs mer forskning, och bättre spridning av den kunskap som finns, för att samhället, företag, arbetsgivare och allmänheten ska kunna ta sitt miljöansvar. Lagstiftningen behöver också anpassas för att bli bättre tillämpbar på nanomaterial.
Särskild utredare: Ethel ForsbergTeckna stående order på SOU från Miljödepartementet!
Produktdetaljer: