Så stärker vi den personliga integriteten. SOU 2017:52
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt & Rättsväsen
 • Skola och utbildning

Så stärker vi den personliga integriteten. SOU 2017:52

Slutbetänkande från Integritetskommittén

22000

220 kr (exkl. moms)

Så stärker vi den personliga integriteten. SOU 2017:52

Så stärker vi den personliga integriteten. SOU 2017:52

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 270
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:052
 • ISBN/Best.nr: 978-913824629-0
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt & Rättsväsen, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Personuppgifter har i allt högre grad blivit en handelsvara. Både företag och myndigheter samlar in mängder med uppgifter och det har blivit allt svårare för oss medborgare att ha kontroll på hur uppgifterna samlas in och vidareanvänds, säger Integritetskommitténs ordförande Göran Gräslund.

Det enhälliga slutbetänkandet innehåller en rad förslag som syftar till att öka den enskildes skydd och kontroll över sina personuppgifter. Kommittén föreslår bland annat att:
 • En rad olika myndigheter får i uppdrag att initiera och stödja branschernas arbete med så kallade uppförandekoder. Uppförandekoder bör tas fram för bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetslivet, konsumenttjänster, sociala medier och skolverksamhet.
 • En föreslagen digitaliseringsmyndighet bör ges i uppdrag att värna den personliga integriteten, med fokus på integritetsskyddande teknik och arbetssätt.
 • Sverige bör satsa på forskning om digitalisering och personlig integritet men även på utbildning för att höja den allmänna kunskapsnivån om digitaliseringens effekter på den egna integriteten, och när det gäller vilka rättigheter man har gentemot företag och myndigheter som hanterar ens personuppgifter.

För att understyrka behovet av den här breda kraftsamlingen anser Integritetskommittén att regeringens digitala strategi ska kompletteras med den uttryckliga ambitionen att Sverige ska bli världsledande både när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter och när det gäller att skydda den personliga integriteten.

Särskild utredare: Göran Gräslund

För att ta del av analyser och förslag - köp ditt eget exemplar!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!