Rutavdrag för äldre. SOU 2020:52
Finansdepartementet

Rutavdrag för äldre. SOU 2020:52

Slutbetänkande från Rut-utredningen (Fi 2019:03)

22500

225 kr (exkl. moms)

Förslag: att en särskild ordning för rutavdrag införs vilken skulle innebära att rutavdraget kompletteras med tjänster som enbart äldre personer har rätt till. Tjänsterna avser:

  • sällskap,
  • matlagning och bakning samt
  • rastning och passning av sällskapsdjur.

Därtill bör möjligheterna till rutavdrag utvidgas för arbete som avser tillsyn av bostad och trädgårdsskötsel. Utredningens förslag är alltså att en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer ska omfatta fler tjänster än nuvarande rutavdrag. Med äldre personer avses i detta sammanhang personer som vid årets ingång är 65 år eller äldre. Enligt nuvarande regler kan man få rutavdrag inte bara för arbete som är hänförligt till det egna hushållet utan även för arbete som är hänförligt till en förälders hushåll. Utredningen föreslår en utvidgning av kretsen anhöriga som har rätt till rutavdrag när det gäller tjänsterna för äldre. För att motverka missbruk av den nya ordningen föreslås kontrollmöjligheter för Skatteverket.

Särskild utredare: Ulf Rehnberg

För länk till delbetänkandet, se längre ned.

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.