Röster om EU:s regeringskonferens
Utrikesdepartementet

Röster om EU:s regeringskonferens

0

0 kr (exkl. moms)

Refererar en hearing från den 22-23 maj 1995 om de konstitutionella spelreglerna inom EU.

Beställs från EU-upplysningen, Riksdagen. Tel. 020-250 000. Fax 08-20 69 27.