Rörliga och kopplade
Vinnova

Rörliga och kopplade

18400

184 kr (exkl. moms)

Författare:
Örjan Larsson
Från hästar via traktorer och maskiner till fältrobotar! Den viktigaste enheten i ett mobilt produktionssystem är fältmaskinen som skördar, borrar, fångar, river, markbereder eller återvinner. Industrialisering och mekanisering gjorde att hästen kunde ersättas av maskiner i skogen, lantbruket och i gruvorna. Traktorn och andra arbetsmaskiner automatiserades under de två sista decennierna av nittonhundratalet.Nästa steg i utvecklingen har redan börjat – nu kopplas maskinerna upp mot omgivningen och mot omvärlden. De blir nav i distribuerade mobila produktionssystem.Den här studien beskriver och analyserar de sätt och med vilka metoder mobila produktionssystem integreras med det industriella värdesystemet i övrigt, och vilka marknader det skapar.
Produktdetaljer: