Rörliga och kopplade
Vinnova

Rörliga och kopplade

Mobila produktionssytem integreras med det industriella värdesystemet

18400

184 kr (exkl. moms)

Från hästar via traktorer och maskiner till fältrobotar!

Den viktigaste enheten i ett mobilt produktionssystem är fältmaskinen som skördar, borrar, fångar, river, markbereder eller återvinner. Industrialisering och mekanisering gjorde att hästen kunde ersättas av maskiner i skogen, lantbruket och i gruvorna. Traktorn och andra arbetsmaskiner automatiserades under de två sista decennierna av nittonhundratalet.
Nästa steg i utvecklingen har redan börjat – nu kopplas maskinerna upp mot omgivningen och mot omvärlden. De blir nav i distribuerade mobila produktionssystem.
Den här studien beskriver och analyserar de sätt och med vilka metoder mobila produktionssystem integreras med det industriella värdesystemet i övrigt, och vilka marknader det skapar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 52
  • Utgiven: 2013
  • Serie: Vinnova Analys 2013:05
  • ISBN/Best.nr: 978-918651786-1
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Lantbruk & Livsmedel