.
Rodhes aktiebolagsrätt
  • Associationsrätt

Rodhes aktiebolagsrätt

Knut Rodhe, Rolf Skog
0
Rodhes aktiebolagsrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Aktiebolagslagen ska tillämpas av drygt 700 000 aktiebolag. Lagen ändras fortlöpande. Bland senare, större reformer märks bl.a. mer utvecklade regler om gränsöverskridande fusioner, nya regler om gränsöverskridande delningar och regler om gränsöverskridande ombildning av ett svenskt aktiebolag till ett aktiebolag i ett annat land inom EU. En annan nyhet är mer utvecklade regler om särskild granskning.

I denna tjugosjunde upplaga av Knut Rodhes klassiska lärobok presenteras aktiebolagslagen och de ändringar som har skett i lagen fram till den 1 maj 2023. Verket är utformat så att Rodhes uppskattade systematik och analys av de grundläggande aktiebolagsrättsliga problemen bevarats samtidigt som språket moderniserats.

Verket är bearbetat av adj. professorn Rolf Skog.