Riskkapital
Norstedts Juridik

Riskkapital

Private equity- och venture capital-investeringar

76700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

767 kr (exkl. moms)

Detta är den andra upplagan av Riskkapital – en sammanställning om private equity och venture capital på svenska. I boken behandlas på ett lättförståeligt och övergripande plan bl.a. den svenska private equitybranschen, investeringsstrategier, finansieringsformer, investeringsprocessen och andra juridiska frågeställningar som följer av både en investering i portföljbolag samt exit från investeringen. Boken beskriver och innehåller även ett modellavtal för investering som illustrerar många av de för branschen särskilda avtalsteknikerna.
Sedan den första upplagan av Riskkapital kom ut år 2002 har kartan för den svenska riskkapitalmarknaden till stor del ritats om. Intresset för private equity har ökat markant och Sverige är numer ett av de absolut ledande länderna i Europa avseende t.ex. anskaffning av riskkapital från investerare. Riskkapitalbranschen har även under denna tid genomgått en dramatisk förändring som en följd av både den utbredda finanskrisen år 2008 samt skuldkrisen i Europa år 2010.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 200
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913901565-9

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Detta är den andra upplagan av Riskkapital – en sammanställning om private equity och venture capital på svenska. I boken behandlas på ett lättförståeligt och övergripande plan bl.a. den svenska private equitybranschen, investeringsstrategier, finansieringsformer, investeringsprocessen och andra juridiska frågeställningar som följer av både en investering i portföljbolag samt exit från investeringen. Boken beskriver och innehåller även ett modellavtal för investering som illustrerar många av de för branschen särskilda avtalsteknikerna.
Sedan den första upplagan av Riskkapital kom ut år 2002 har kartan för den svenska riskkapitalmarknaden till stor del ritats om. Intresset för private equity har ökat markant och Sverige är numer ett av de absolut ledande länderna i Europa avseende t.ex. anskaffning av riskkapital från investerare. Riskkapitalbranschen har även under denna tid genomgått en dramatisk förändring som en följd av både den utbredda finanskrisen år 2008 samt skuldkrisen i Europa år 2010.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2012-10-04
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913901565-9