Riktvärden och grunderna för värdesättningen vid 1995 och senare års särskilda fastighetstaxeringar, rekommendationer
Riksskatteverket

Riktvärden och grunderna för värdesättningen vid 1995 och senare års särskilda fastighetstaxeringar, rekommendationer

1800

18 kr (exkl. moms)