Riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av täktmark, rekommendationer
Riksskatteverket

Riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av täktmark, rekommendationer

2800

28 kr

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: