Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser. Ds 2016:38
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser. Ds 2016:38

21200

212 kr (exkl. moms)

Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser. Ds 2016:38

Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser. Ds 2016:38

  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 98
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Ds 2016:038
  • ISBN/Best.nr: 978-913824527-9
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

Behandlar folkrättsliga, grundlagsrättsliga och förvaltningsrättsliga regler med anknytning till internationella överenskommelsers ingående och upphörande. Den här versionen ersätter Ds 2007:25. I takt med rättsutvecklingen på området och andra förändringar kommer denna skrift naturligtvis att behöva ses över även i framtiden.

Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR) tar gärna fortlöpande emot synpunkter på innehållet i denna utgåva.

Köp Ds:n och ta smidigt del av förändringarna som presenteras!

Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!