Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser. Ds 2016:38
Utrikesdepartementet

Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser. Ds 2016:38

21200

212 kr (exkl. moms)

Behandlar folkrättsliga, grundlagsrättsliga och förvaltningsrättsliga regler med anknytning till internationella överenskommelsers ingående och upphörande. Den här versionen ersätter Ds 2007:25. I takt med rättsutvecklingen på området och andra förändringar kommer denna skrift naturligtvis att behöva ses över även i framtiden.

Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR) tar gärna fortlöpande emot synpunkter på innehållet i denna utgåva.

Köp Ds:n och ta smidigt del av förändringarna som presenteras!

Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: