Riksskatteverkets information om beslut om ny ordning beträffande verkets rekommendationer m.m.
Riksskatteverket

Riksskatteverkets information om beslut om ny ordning beträffande verkets rekommendationer m.m.

2960

30 kr

Beslut har tagits att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. ska benämnas Riksskatteverkets allmänna råd och publiceras i en serie med beteckningen RSV. De allmänna råden tilldelas sakbeteckningar. I nuläget har följande beslutats: Arvsskatt, Exekution, Fastighetstaxering, Folkbokföring, Fordonsskatt, Förmögenhetstaxering, Förseningsavgift, Gåvoskatt, Inkomsttaxering, Mervärdesskatt, Punktskatter, Redovisning, Skattebetalning och Skattetillägg

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: