Riksskatteverkets information om beslut om att tilldela verkets föreskrifter sakbeteckningar
Riksskatteverket

Riksskatteverkets information om beslut om att tilldela verkets föreskrifter sakbeteckningar

1920

19 kr (exkl. moms)

Beslut har tagits om följande sakbeteckningar i Riksskatteverkets föreskrifter fr.o.m. 2001: Arvsskatt, Exekution, Fastighetstaxering, Folkbokföring, Fordonsskatt, Förmögenhetstaxering, Förseningsavgift, Gåvoskatt, Inkomsttaxering, Mervärdesskatt, Punktskatter, Redovisning, Skattebetalning och Skattetillägg. Dessa beteckningar gäller t.v.

Prenumerera på RSV Skatt