Riksskatteverkets information om beslut om att tilldela verkets föreskrifter sakbeteckningar
Riksskatteverket

Riksskatteverkets information om beslut om att tilldela verkets föreskrifter sakbeteckningar

1920

19 kr

Beslut har tagits om följande sakbeteckningar i Riksskatteverkets föreskrifter fr.o.m. 2001: Arvsskatt, Exekution, Fastighetstaxering, Folkbokföring, Fordonsskatt, Förmögenhetstaxering, Förseningsavgift, Gåvoskatt, Inkomsttaxering, Mervärdesskatt, Punktskatter, Redovisning, Skattebetalning och Skattetillägg. Dessa beteckningar gäller t.v.

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: